Stora Trumman är en PR-byrå inriktad på musik som brinner för att göra den smala musiken synlig för den breda massan, och den breda musiken synlig för den nischade publiken.